You are currently viewing การแทรกโฉนดแล้วปรับให้ได้สเกล

การแทรกโฉนดแล้วปรับให้ได้สเกล

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCR4g…

CMAT : Chiangmai AutoCAD Training
คอร์สเรียนออนไลน์ที่การันตีว่าคุณจะมีความสามารถอย่างก้าวกระโดด จากประสบการณ์ของผู้สอนกว่า 15 ปี
https://www.facebook.com/ajfoamm
เรียนออนไลน์ ได้ที่ https://ajfoamm.com/
ติดต่องานสอนสดทั้งในและนอกสถานที่ LINE ID : 0896320232

สอนจากประสบการณ์งานสอนจริงกว่า 15ปี ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ผู้สอนคนแรกๆของไทยที่สร้างคอร์สเรียนเพื่อให้บรรลุสู่การทำงานได้จริง ทั้งความรู้ ทักษะ และความชำนาญ เป็นที่ยอมรับทั้งบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้สนใจแสวงหาความรู้ความสามารถทั่วไป

การเรียนสามารถเรียนตัวต่อตัว หรือหมู่คณะ
1.คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง
2.คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล
3.คอร์ส AutoCAD 2มิติ สำหรับผู้อยากเริ่มต้นให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ
4.คอร์ส AutoCAD 3มิติ ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสร้างโมเดล 3มิติ เริ่มที่คอร์สนี้

AutoCAD #ออโต้แคด #สอนเขียนแบบ #สอนAutoCAD #เขียนแบบก่อสร้าง #รับสอนAutoCAD

ใส่ความเห็น