เกี่ยวกับเรา

อาจารย์รัฐวิสุทธิ์  กล่อมจิตต์

อาจารย์รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ หรือ อาจารย์โฟม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ก่อตั้ง CMAT:Chiang Mai AutoCAD Training ตั้งแต่ปี 2006 หลังจากเรียนรู้และคิดค้นวิธีการใช้งานโปรแกรม AutoCAD จากเริ่มต้นจนถึงเพื่อใช้ในการทำงานมาก่อนหน้านั้นเกือบ 10ปี

หลังจากค้นพบความสุขของตนเองในการคิดค้นและถ่ายทอดทักษะความรู้ให้แก่ผู้คนมากมาย และเห็นความสามารถของผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากหลังจากเรียน จึงมุ่งมั่นหลักสูตรการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D และ 3D ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง 

โดยมีหลักสูตรที่สร้างสำเร็จดังนี้

  1. AutoCAD 2มิติ สำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน
  2. AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง
  3. AutoCAD เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล
  4. AutoCAD 3D basic modeling
  5. AutoCAD 3D for Mechanical modeling
  6. AutoCAD 3D for Architectural and construction modeling

แต่ละหลักสูตรนั้นมุ่งเน้นสร้างทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD ให้แก่ผู้เรียนจากมือใหม่ก้าวสู่ระดับมืออาชีพภายในเวลาดันรวดเร็ว ด้วยเทคนิคการสอนและกลไกการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์สอนจริงกว่า 15ปี ทั้งบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ