ลดราคา!

คอร์ส เรียน AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น 12 ชั่วโมง

3,900 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น
(เริ่มยังไง ให้ได้อย่างมืออาชีพ)

เข้าห้องเรียนสดกับอาจารย์

คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการทักษะเข้มข้น ทำได้จริงตั้งแต่พื้นฐาน เป็นการเรียนแบบ Workshop คือ เน้นมือปฏิบัติ ลงรายละเอียด สร้างความชำนาญ เนื้อหาจะเข้มข้นกว่าคอร์สอื่นๆ เจาะลึกประยุกต์คำสั่งโดยผู้สอนมืออาชีพ ประสบการณ์สอนเต็มเวลามากว่า 16ปี

รายการเนื้อหาในการเรียน : การใช้โปรแกรมAutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

ระยะเวลาในการเรียน : 12 ชั่วโมง (09.00-16.00น.)

ผู้สอน   : นาย รัฐวิสุทธิ์  กล่อมจิตต์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจการใช้ลักษณะการใช้ AutoCAD
 2. สามารถใช้คำสั่งออกคำสั่งได้
 3. สามารถปรับแต่งและกำหนดขนาด
 4. สามารถพิมพ์ออกเป็นไฟล์ .PDF ได้

 

รายละเอียดเนื้อหา

 1. แนะนำให้รู้จักโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD
  • การเรียกใช้โปรแกรม AutoCAD
  • ส่วนประกอบบนหน้าจอของโปรแกรม AutoCAD
  • การสร้างพื้นที่ทำงาน(Workspace)
  • วิธีการปรับสภาพแวดล้อมใน AutoCAD ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • การปรับค่า Object Snap
  • การปรับค่าของ Cross-Hair
  • ลักษณะการใช้งานของปุ่ม Function Key ต่างๆ
  • ลักษณะการใช้งานคีย์บอร์ด(Keyboard)และเมาส์(Mouse)ร่วมกับโปรแกรม AutoCAD
  • แนวคิดเกี่ยวกับระบบพิกัดของผู้ใช้งาน(UCS : User Co-ordinate System)
  • ระบบพิกัดแบบสัมบูรณ์ Absolute Co-ordinate System
  • ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์ Relative Co-ordinate System
  • ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์แบบโพล่า Polar Relative Co-ordinate System
  • แนวคิดของระบบมุม การหมุน และกฎมือขวา
  • การตั้งค่าหน่วยวัด
  • กลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบ Distance , Identifies , Area
  • แนวคิดและลักษณะทั่วไปของวัตถุ
  • จุดเกาะ (Grip point)
  • การเรียกใช้คำสั่งทาง Menu Bar
  • การเรียกใช้คำสั่งทาง Button Command
  • การเรียกใช้คำสั่งทาง Command Line
  • การแก้ไขข้อผิดพลาดในขณะใช้คำสั่ง
  • การเลือกวัตถุ (SELECTION)
  • การใช้คำสั่ง ย่อ/ขยายมุมมอง(ZOOM)
  • การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ(ZOOM) การเลื่อนมุมมองบนหน้าจอด้วยเม้าส์(MOUSE)
  • การเลือกใช้ออฟเจ็คท์สแน๊ป(Object snap) และออโต้สแน๊ป (Auto snap)
  • เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องระบบพิกัดโดยใช้คำสั่ง
  • การใช้คำสั่ง line เพื่อเขียนภาพที่ประกอบด้วยเส้นตรง
  • เรียนรู้คำสั่ง LINE, RECTANGLE แนวคิด, คุณสมบัติ, ทำความเข้าใจในการออกคำสั่ง
  • ใช้คำสั่ง LINE, RECTANGLE ร่วมกับ OTRACT, AUTOSNAP

 

 1. ทำแบบฝึกหัดเพื่อประยุกต์ใช้คำสั่งเพื่อวาดรูป ปรับแต่ง และ แก้ไข
  • เรียนรู้คำสั่ง แนวคิด, คุณสมบัติ, ทำความเข้าใจในการออกคำสั่ง
  • รู้จักคุณสมบัติต่างๆของ Object Snap
  • การเลือกใช้และตั้งค่า Auto Snap เพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ OTRACK (Object Snap Tracking)
  • เทคนิคการใช้ Double OTRACK ในการหาจุดตัดของ 2 แนว
  • การใช้คำสั่งในการวาดรูป
  • ใช้คำสั่ง CIRCLE
   • แบบ Center Radius
   • แบบ Center Diameter
   • แบบ 2 Point Circle
   • แบบ 3 Point Circle
   • แบบ Tan Tan Radius
   • แบบ Tan Tan Tan
  • ใช้คำสั่ง ELLIPSE
  • ใช้คำสั่ง ARC

 

 1. เจาะลึกเทคนิคการอก้ไขงานด้วยกลุ่มคำสั่งในการ แก้ไข ปรับแต่ง
  • ใช้คำสั่ง OFFSET
  • ใช้คำสั่ง EXTEND
  • ใช้คำสั่ง STRECH
  • ใช้คำสั่ง TRIM
  • ใช้คำสั่ง FILLET
  • ใช้คำสั่ง CHAMFER
  • ใช้คำสั่ง COPY
  • ใช้คำสั่ง ROTATE
  • ใช้คำสั่ง MOVE

 

 1. เทคนิคใช้เครื่องมือกำหนดขนาด (DIMENSION)
  • ใช้คำสั่ง Linear dimension
  • ใช้คำสั่ง Align dimension
  • ใช้คำสั่ง Radius dimension
  • ใช้คำสั่ง Dimeter dimension
  • ใช้คำสั่ง Angular dimension
  • ใช้คำสั่ง Arc Length dimension
  • ใช้คำสั่ง Base line dimension
  • ใช้คำสั่ง Continue dimension

 

 1. การสร้างเลเยอร์และการตั้งค่า (Layer creations and Setting)
  • การสร้างเลเยอร์
  • การกำหนดคุณสมบัตืให้เลเยอร์
  • การกำหนดเลเยอร์ให้วัตถุ

 

 1. การพิมพ์ข้อความและจัดการตัวอักษรเบื้องต้น
  • การใช้เครื่องมือ Text formatting
  • การกำหนดตำแหน่งข้อความด้วย Text Justification
  • การปรับคุณสมบัติของ Text
  • การสร้างกรอบแบบอย่างง่ายในหน่วยมิลลิเมตร
  • การใช้กรอบแบบประกอบกับแบบ

 

 1. การเตรียมกรอบแบบและการปริ้นท์แบบเบื้องต้น
  • การสร้างกรอบแบบอย่างง่ายในหน่วยมิลลิเมตร
  • การใช้กรอบแบบประกอบกับแบบ
  • เรียนรู้การตั้งค่าการปริ้นท์แบบ (Plot config)
  • เรียนรู้การตั้งค่า Plot style เบื้องต้น
  • การปริ้นท์แบบออกเป็น PDF

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คอร์ส เรียน AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น 12 ชั่วโมง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น